English

SPACE*K

Realizace: 1997

Čistička odpadních vod vznikla jako školní práce s názvem „Milénium roku 2000“.

Záměrem bylo vystihnout v architektuře tento symbolický vstup do nového tisíciletí.

Přelom jsem spatřovala v oživení mrtvé vody v živou.

Vybrala jsem si proto naši nejznečištěnější říčku - Bílinu a navrhla čističku, která až splní své čistící a výzkumné funkce, bude sloužit v budoucnu jako sportoviště s kulturním vyžitím v podobě knihoven, bazénů, zahrad...

Tento projekt je dimenzován tak, aby skutečně technicky obstál.

Čistička nasávala veškerou vodu v Bílině a vyvrhla ji kompletně čistou. Proto krakatice...

Svým tvarem a velikostí respektovala lokalitu a urbanismus vesnice Želenice.

Čistička odpadních vod „Krakatice“

images-000008.jpg images-000010.jpg VF02.jpg z.jpg