English

SPACE*K

Realizace: 0000

Divadlo „Ostroroh“ vzniklo jako školní práce. Záměrem bylo vytvořit malé stomístné divadlo na bývalém hřišti pro mateřskou školku.

Divadlo „Ostroroh“

images-000034.jpg images-000035.jpg images-000036.jpg images-000037.jpg images-000038.jpg images-000039.jpg