English

SPACE*K

Realizace: 0000

Tato kuchyň vznikla na základě příjemných konzultací s Petrou.

Prostor pro kuchyň byl jasně vymezen. Shodly jsme se na barevné jásavé kuchyni s nejmodernějším vybavením.

 

Petřina kuchyň

images-000063-.jpg images-000064.jpg images-000065.jpg