English

SPACE*K

Realizace: 0000

Prvky původní České architektury a materiály z kterých naši dědové a pradědové stavěli, byly ve většině případů, kvalitní a funkční.

V naší době se setkáváme ojediněle s opravdu původní kvalitní vesnickou architekturou. Většinou to jsou domy s původními chlévy a sýpkami, které jsou nyní razantně přestavěné, nebo zřícené.

Tato situace je jistě dána spoustou faktorů, jako je válka a nemožnost předání tradice, režim a s tím spojené nucené vystěhování ze statků, domů a zámků, ke kterým měli lidé silný osobní vztah, nový životní styl se všemi technickými výdobytky, dětské vzpomínky na špinavé, zablácené již rozpadající se dvory, obraz babičky při stahování králičí kůže....

Chápu, že je mnoho toho, co narušilo pohled na původní Českou vesnici i město.

Nicméně si myslím, že velká řada původních prvků je krásná a funkční a byla by škoda zahodit vědomosti o cítění zlatého řezu - forem staveb, přírodních materiálech, přirozeném ventilačním systému a způsobech topení v mnohých kvalitních původních stavbách.

Rovněž tak původní urbanismus, který vyrůstal z okolní přírody, směru větru, oslunění a souvztažnosti lidí ve vesnici, nebo městech, jejich životní potřebou tvořit fungující celek, kašnami na rynečcích a návsích.

Ojediněle se v této době staví domy, kdy si moudří majitelé uvědomují vztah s přírodou a okolím, protože ten reflektuje i vztah k nim samým. Nebo částečně navážou s možnostmi dnešních technologií a opravdových vědomostí na to, co je kvalitní z minulosti.

Takovou architekturu bych velice ráda tvořila.

Inspirace Českou lidovou architekturou

images-000017-.jpg images-000018.jpg